Brochure - MAINTENANCE INSTRUCTIONS
Broşür - BAKIM TALİMATI

Kişisel Verilerin Korunması

İnternet sitemizde; sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi, site kullanımının analizi ve istatistiklerinin raporlanması,  ziyaret tercihlerinin hatırlatılması amacı ile KVKK, GDPR vs mevzuata uygun çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımındaki tercihlerinizi değiştirmek ve çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Ege Suni Deri Çerez Politikası‘nı ve KVKK Uyarınca Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz. Siteyi kullanmaya devam etmeniz durumunda Ege Suni Deri Çerez Politikası’nı kabul etmiş sayılacaksınız.  OKUDUM

(Yukarıda paylaşılan paragraf web sitenize giriş yapıldığında ziyaretçinin karşısına çıkmalıdır. Ziyaretçi mavi ile işaretli olan kısımlardan örneğin ‘Çerez Politikası’nı tıkladığında karşısına aşağıda yer verilen ‘Çerez Politikası’ metni gelmelidir. Web site yöneticinizin bu düzenlemeleri yapması gerekir. Ayrıca  “KVKK Uyarınca Aydınlatma Metni” başlıklı belgede koyu mavi ile dikkat çekilen bölümde yer alan adres bilgilinin kontrol edilmesini, e-posta adresi ve mümkün ise birim sorumlusunun ad-soyad bilgisinin eklenmesi gerekir. Dikkat ediniz.)

Çerez Politikası

Şirketimizin web sitesi ve tüm sosyal paylaşım platformlarında yapacağınız ziyaretlerinizde gizliliğinizin korunması amacıyla gerekli olan teknolojik alt yapı sistemi kullanılmakta olup gerekli tedbirler alınmıştır.

Şirketimizin web sitesi ve sosyal paylaşım platformları bilgi paylaşımına ihtiyaç duyulmadan ziyaret edilebilir. Web sitesi ve platformlarda sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi, site kullanımının analizi ve istatistiklerinin raporlanması,ziyaret tercihlerinin hatırlatılması amacı ile KVKK, GDPR vs mevzuata uygun çerezler kullanılmaktadır.

Çerez, herhangi bir web sitesini ziyaret ettiğinizde internet sitesi tarafından bilgisayara bırakılan dosyalar olup internet sitesinin, kullanımında yapmış olduğunuz tercihleri hatırlamasına sebep olur. Bu yöntem ile sonraki ziyaretlerde aynı bilgileri tekrar girmeden sitenin kullanılmasında size yardımcı olur. Ayrıca kullanım tercihleriniz, sitenin güncellenmesi ve geliştirilmesine destek verir. Çerezler;  bilgisayarınızdan herhangi bir bilgiyi toplamaz, kişisel verilerinizin gizliliğini ihlal etmez. Ancak Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun(KVKK) 5.ve 8.maddeleri gereğince rızanız uyarınca veya rızanız aranmaksızın bu maddelerde belirtilen istisnalar doğrultusunda; sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi, site kullanımının analizi ve istatistiklerinin raporlanması,  ziyaret tercihlerinin hatırlatılması amacı ile işlenebilir. Kişisel verilerinizi iş ortaklıklarımızla ve grup şirketlerimizle yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde paylaşabiliriz.

 www.egesunideri.com sitesini ziyaret ederek web sitesinin kullanımı için gerekli olan çerezlerin cihazınıza yerleştirmesini kabul edersiniz.

Çerezler, kalıcı ve geçici olmak üzere iki çeşittir. Geçici çerezler sadece web sitesini ziyaret ettiğiniz anda oluşur ve siteden ayrılmanız ile son bulur. Kalıcı çerez ise sizin bilgisayarınızdan silme işlemini tamamlayıncaya veya süresinin dolmasına kadar geçerlidir. İnternet tarayıcınızdan çerezleri kontrol edebilir veya silebilirsiniz.

Ege Suni Deri, kullanmakta olduğu çerezleri değiştirebilir veya yenileyebilir. Bu sebeple Çerez Politikasında da değişikliğe gidebilir. Ziyaretleriniz esnasında Çerez Politikasının geçerlilik tarihlerini incelemenizi rica ederiz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

Güzelcan Suni Deri Tekstil San. ve Tic.A.Ş., kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Güzelcan A.Ş. olarak amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince; kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Uyduğumuz İlkeler;

Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

 1. a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Güzelcan Suni Deri Tekstil San. ve Tic. A.Ş., (“ŞİRKET” olarak anılacaktır.) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 1. b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirket tarafından, müşterileri, çalışanları, muhtemel müşterileri, çalışan adayları, iş ortakları, web sitesi, mağaza ziyaretçileri ve tedarikçileri gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi gibi şirketin faaliyet alanıyla sınırlı olarak her türlü ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir.

              Toplanan kişisel verileriniz;

 • Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası kanuni mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergilendirme ve diğer yükümlülüklere uymak,
 • Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik satış ve pazarlama faaliyetleri için reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak,
 • Bilgi-işlem ihtiyaçları ve alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla muhataplarla iletişim kurmak,
 • Şirketimizin satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak ölçümleme, istatistiksel analizler, müşteri ilişkileri çalışmalarını yürütmek,
 • Müşteri memnuniyetinin tespiti ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili müşteri görüş ve önerilerini almak, sorun-hata bildirimlerini almak, ürün ve hizmetlere ilişkin şikayet ve taleplerinize yanıt vermek,
 • Karşılaştırmalı ürün/hizmet teklifi, talep üzerine modelleme, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve geliştirmeleri, kişisel verilerinizi paylaşmanıza neden olan şirketimiz ana sözleşmesinde yazılı olan tüm işleri düzenleyen yasal mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak,
 • Resmî makamlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak tabi olunan yasal yükümlülükleri ifa etmek,
 • Şirketin ticari ve iş planlamalarının belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; ŞİRKET tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek
 • Resmi Makamlardan, müşterilerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak amacıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlar dahilinde işlenecektir.

 

 1. c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;

– Şirketimiz iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine,

– Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,

– Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,

-Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, tedarikçilerimize, siparişlerin teslimini gerçekleştiren kargo firmalarına v.b, şirketimiz ticari faaliyetinde desteği zorunlu kılınan diğer çalışma ortaklarımıza 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; şirketimiz satış noktaları, internet sitemiz, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ve ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer yol ve yöntemler başta olmak üzere;

Şirket tarafından yasal mevzuat çerçevesinde, yukarıda belirtilen amaçlarla ve sözleşmenin ifa edilmesi, kanunda açıkça öngörülmüş olması, kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, tarafınıza tanınacak olan hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması; sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde, Şirketimizin meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması şeklindeki Kanun’un öngördüğü hukuki sebeplerin varlığıyla sınırlı olarak toplanmaktadır.

 

 1. d) Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz durumunda Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma hususundaki talebinizi, KVK mevzuatı uyarınca yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimizin ‘5562 Sk.Yedieylül Mah.No:8 35860 Torbalı İzmir/Türkiye adresine bizzat veya posta yoluyla iletebilirsiniz. Başvurunuz en kısa süre içerisinde ücretsiz olarak (Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir) sonuçlandırılacak ve bize ilettiğiniz iletişim bilginiz üzerinden geri dönüş sağlanacaktır.

 1. e) Verilerin Yurt Dışına Aktarımı;

Kanun, kişisel verilerin işlenmesi ile bu verilerin yurt dışına aktarılması bakımından aynı şartları aramaktadır. Ayrıca kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasında ek tedbirlerin alınmasını öngörülmüştür.

İlgili kişinin açık rızasının bulunması durumunda kişisel verilerin yurtdışına aktarılması mümkündür. Açık rıza dışındaki hallerde, Kanun kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasında, aktarımın yapılacağı ülkede yeterli korumanın bulunup bulunmamasına göre farklı hükümler getirmiştir.

 • Yeterli korumanın bulunması halinde;
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde yurtdışına aktarılabilmektedir.
 • Özel nitelikli kişisel veriler ise,
 • Kişisel verilerin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunması halinde, sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler kanunda açıkça öngörülmesi halinde yurtdışına aktarılabilecektir.
 • Yeterli korumaya sahip ülkelerde kişilerin, sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın yurtdışına aktarılabilecektir.
 • Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurul tarafından ilan edilecektir.

 

 • Yeterli korumaya sahip olmayan ülkelere veri aktarımı için;
 • Kişisel verilerin işlenmesi için gerekli şartlardan en az birinin gerçekleşmesi,
 • Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması gerekmektedir.

 

 1. f) Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi;

İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler; resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından hiçbir şekilde erişilemez ve kullanılamaz hale gelecek şekilde silinir, yok edilir veya kişisel veriler; kimliği belirlenebilir bir kişiyle irtibat sağlamayacak şekilde anonim hâle getirilir.

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound